Đỗ Thị Xuân Quyên *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đỗ Thị Xuân Quyên (email: dtxquyen@ctu.edu.vn)

Abstract

According to scientists' predictions, the Mekong Delta will be one of the places severely damaged by the impacts of climate change, directly affecting all aspects of human life and natural resources. Therefore, communication on climate change is always an urgent issue, especially for press agencies. Through surveying the TV program Living with Nature on VTV5 Tay Nam Bo (the Southwest channel), a special television program on climate change by interviewing experts and surveying public opinion on television, this study has pointed out the strengths and limitations through the content and form of this program, thereby identifying the advantages to be promoted as well as the limitations to be overcome in communication on climate change through the broadcast.

Keywords: Climate change, Mekong Delta, Living with nature, VTV5 Southwest region

Tóm tắt

Theo dự đoán của các nhà khoa học, Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống của con người và tài nguyên thiên nhiên. Chính vì vậy, truyền thông về BĐKH luôn là vấn đề cấp thiết đặc biệt đối với các cơ quan báo chí. Qua khảo sát chương trình truyền hình Sống với thiên nhiên trên kênh VTV5 Tây Nam Bộ, một chương trình truyền hình chuyên biệt về BĐKH, thực hiện phỏng vấn chuyên gia và khảo sát ý kiến công chúng truyền hình, nghiên cứu đã tìm ra những thế mạnh và hạn chế của chương trình này qua nội dung và hình thức thể hiện, từ đó nhận diện những ưu điểm cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục trong truyền thông về BĐKH qua loại hình báo chí truyền hình.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu (BĐKH), đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Sống với thiên nhiên, VTV5 Tây Nam Bộ

Article Details

Tài liệu tham khảo

Dững, N. V., & Hằng, Đ.T.T. (2018). Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản. NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

Schäfer, M. S. (2015). Climate Change and the Media, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.

https://www.researchgate.net/publication/304193905

Tuấn, L. A., Thiện, N. H., Ni, D. V., Tứ, Đ. T., Quới, L. P., & Tú, N. Đ. (2015). Chuyện nước và con người ở đồng bằng sông Cửu Long. NXB Giao thông vận tải.

Vân, T. B. (2015). Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu trong các trường THCS tại Hà Nội (Luận văn thạc sĩ). Đại học Quốc gia Hà Nội.

Agee, K. W., Ault, H. P., & Emery, E. (1991). Introduction to mass communications. New York, NY: HarperCollins Publishers.