Tổng Biên tập: Trần Ngọc Hải (Trường Đại học Cần Thơ)

Phó Tổng Biên tập: Trần Thanh Điện (Trường Đại học Cần Thơ)

Thành viên Hội đồng Biên tập

Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường 

Nigel K. Downes (Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức)
Samir Kumar Khanal (Trường Đại học Hawaii)
Nguyễn Ngọc Lâm (Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Hoàng Ngọc Long (Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Nguyễn Nguyên Minh (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia)
Nguyễn Thanh Thủy (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Đoàn Văn Hồng Thiện (
Trường Đại học Cần Thơ)
Lê Hoàng Nghiêm (
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh)
Đỗ Thanh Nghị (
Trường Đại học Cần Thơ)
Nguyễn Chí Ngôn (
Trường Đại học Cần Thơ)
Nguyễn Hiếu Trung (Trường Đại học Cần Thơ)
Nguyễn Xuân Lộc (
Trường Đại học Cần Thơ)

Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học 

Võ Thị Gương (Trường Đại học Tây Đô)
Asushi Ishimatsu (Trường Đại học Nagasaki)
Lê Văn Hòa (Trường Đại học Cần Thơ)
Juan J. Loor (Trường Đại học Illinois)
Nguyễn Văn Mười (Trường Đại học Cần Thơ)
Kazufumi Osako (Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng hải Tokyo)
Nguyễn Thanh Phương (
Trường Đại học Cần Thơ)
Yeong Yik Sung (Trường Đại học Malaysia Terengganu)
Nguyễn Đức Hiền (Công ty Vemedim)
Nguyễn Trọng Ngữ (
Trường Đại học Cần Thơ)
Lưu Hồng Mẫn (Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long)
Bùi Hữu Thuận (Trường Đại học Cửu Long)

Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục 

Lâm Quốc Anh (Trường Đại học Cần Thơ)
Nguyễn Xuân Kính (Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
Nguyễn Kim Châu (
Trường Đại học Cần Thơ)
Phạm Thị Hồng Nhung (Đại học Huế)
Nguyễn Văn Nở (
Trường Đại học Cần Thơ)
Trịnh Sâm (
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
Phương Hoàng Yến (
Trường Đại học Cần Thơ)
Nguyễn Lâm Điền (
Trường Đại học Tây Đô)

Phần D: Kinh tế và Pháp luật 

Lê Quốc Hội (Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân)
Hồ Đức Hùng (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Duy Cần (Trường Đại học Cần Thơ)
Fu-Sung Chiang (Đại học Quốc gia Hải Dương Đài Loan)
Nguyễn Ngọc Điện (Trường Đại học Hoa Sen)
Phan Đình Khôi (Trường Đại học Cần Thơ)
Trương Đông Lộc (Trường Đại học Cần Thơ)
Phan Trung Hiền (Trường Đại học Cần Thơ)
Huỳnh Thanh Nhã (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ)
 

Trợ lý biên tập  

Nguyễn Bạch Đan
Võ Ngọc Kiều Trinh
Thái Nhựt Thanh
Lê Nguyễn Duy Long
Dương Thị Bích Chi