(EDITORIAL BOARD)

Tổng Biên tập (Editor-in-Chief): GS.TS. Trần Ngọc Hải

Phó Tổng Biên tập (Deputy Editor-in-Chief): TS. Trần Thanh Điện

Thành viên Hội đồng Biên tập (Editorial Board Members):

Phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường (Part A: Natural Sciences, Technology and Environment)

GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm (Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
GS.TS. Hoàng Ngọc Long (Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)
PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện (
Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Lê Hoàng Nghiêm (
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị (
Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn (
Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung (
Trường Đại học Cần Thơ)

Phần B: Khoa học Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học (Part B: Agriculture, Fisheries and Biotechnology)

GS.TS. Võ Thị Gương (Trường Đại học Tây Đô)
GS.TS.
Lê Văn Hòa (Trường Đại học Cần Thơ)
GS.TS.
Nguyễn Văn Mười (Trường Đại học Cần Thơ)
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương (
Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền (Công ty Vemedim)
PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ (
Trường Đại học Cần Thơ)
TS. Lưu Hồng Mẫn (Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long)
TS. Bùi Hữu Thuận (Trường Đại học Cửu Long)

Phần C: Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục (Part C: Social Sciences, Humanities and Education)

GS.TS. Lâm Quốc Anh (Trường Đại học Cần Thơ)
GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Viện Nghiên cứu Văn hoá, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam)
PGS.TS. Nguyễn Kim Châu (
Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung (Đại học Huế)
PGS.TS. Nguyễn Văn Nở (
Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Trịnh Sâm (
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Phương Hoàng Yến (
Trường Đại học Cần Thơ)
TS. Nguyễn Lâm Điền (
Trường Đại học Tây Đô)

Phần D: Kinh tế và Pháp luật (Part D: Economics and Law)

GS.TS. Hồ Đức Hùng (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)
PGS.TS. Nguyễn Duy Cần (Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (Trường Đại học Hoa Sen)
PGS.TS. Phan Đình Khôi (Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Trương Đông Lộc (Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Phan Trung Hiền (Trường Đại học Cần Thơ)
PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ)
TS. Trần Thanh Bé (Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ)
 

Ban Biên tập (Editorial Office)

TS. Trần Thanh Điện, Trưởng ban
ThS. Võ Ngọc Kiều Trinh
ThS. Nguyễn Bạch Đan
CN. Dương Thị Bích Chi
KS. Thái Nhựt Thanh