1. Giới thiệu

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ có mã số ISSN 1859-2333, e-ISSN 2815-5599, là tạp chí đa ngành với mục tiêu cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ nói riêng, các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nói chung, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Tạp chí được chia thành 4 nhóm lĩnh vực gồm: (i) Khoa học Tự nhiên-Công nghệ-Môi trường, (ii) Nông nghiệp-Thủy sản-Công nghệ Sinh học, (iii) Khoa học Xã hội-Nhân văn-Giáo dục và (iv) Khoa học chính trị-Kinh tế-Pháp luật.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ cam kết xuất bản các bài báo được đánh giá nghiêm túc với quy trình phản biện kín hai chiều nhằm đảm bảo tốt nhất chất lượng khoa học của bài viết.

Là tạp chí truy cập mở để các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực có thể tiếp cận, Tạp chí đăng tải trực tuyến (miễn phí) toàn văn các bài báo được công bố trên website của Tạp chí (ctujsvn.ctu.edu.vn).

2. Tần suất xuất bản

Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ xuất bản định kỳ mỗi năm một tập, mỗi tập có 6 số vào mỗi hai tháng, tương ứng với tháng Hai, tháng Tư, tháng Sáu, tháng Tám, tháng Mười và tháng Mười Hai.

Ngoài ra, Tạp chí còn xuất bản các số chuyên đề phục vụ các hội nghị, hội thảo khoa học.

3. Chính sách truy cập mở

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ áp dụng chính sách truy cập mở đối với các bài báo đã xuất bản đến với độc giả, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận các kết quả nghiên cứu chất lượng cao và tăng cường trao đổi kiến thức.

Theo đó, độc giả được quyền đọc, tải xuống, sao chép, phân phối, in ấn, tìm kiếm hoặc liên kết đến toàn văn của các bài báo được xuất bản mà không cần phải đăng ký, đóng phí hay xin phép Ban biên tập Tạp chí hoặc tác giả.

4. Đạo đức biên tập

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ cam kết tuân thủ đạo đức xuất bản phù hợp với các hướng dẫn và tiêu chuẩn của the Committee on Publication Ethics (COPE), tuân thủ các nguyên tắc của COPE’s Core Practices, Best Practices Guidelines for Journal EditorsGuidelines on Good Publication Practices.

5. Thông báo bản quyền

Tất cả các bài báo do Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ xuất bản đều được cấp phép theo Giấy phép the Creative Common Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Các độc giả được phép sao chép, phân phối, truyền tải và chuyển đổi với điều kiện bài báo và nguồn được trích dẫn để ghi nhận quyền tác giả của bài báo xuất bản trong Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

6. Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email của người dùng chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được nêu của Tạp chí và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên nào khác hay cho bất kỳ mục đích nào khác.

7. Phí gửi bài

Phí gửi bài là 1.000.000 đồng/bài.

Sau khi bài viết qua vòng sàng lọc sơ bộ, Tác giả được yêu cầu nộp phí gửi bài bằng hình thức chuyển khoản.

Thông tin chuyển khoản:
Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - DAK (CAN THO UNIVERSITY - DAK)
Số tài khoản: 1800201213545
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ (Agribank)
* Phí gửi bài không được hoàn trả khi bài viết bị từ chối hoặc tác giả xin rút bài viết.

8. Quy trình phản biện

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ thực hiện quy trình phản biện kín hai chiều nghiêm ngặt. Danh tính của những người phản biện không được tiết lộ cho các tác giả và ngược lại. Để được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, các bản thảo được gửi đến Tạp chí phải trải qua quá trình kiểm tra sơ bộ của Ban biên tập, phản biện ẩn danh bởi các nhà khoa học có chuyên môn phù hợp, chỉnh sửa bản thảo, sau cùng là quyết định của Tổng Biên tập.

Tiếp nhận bản thảo

Tác giả liên hệ gửi bản thảo đến Tạp chí qua hệ thống trực tuyến tại website: https://ctujsvn.ctu.edu.vn. Hướng dẫn về cách đăng ký, gửi bài và chuẩn bị bản thảo được cung cấp trên website của Tạp chí.

Sàng lọc sơ bộ

Ban Biên tập nhận bài viết, tiến hành kiểm tra sự phù hợp của bản thảo với các lĩnh vực và thể lệ của Tạp chí. Tác giả sẽ nhận được một trong các thông báo qua email về tình trạng của bài viết:

- Bài viết đúng thể lệ và chuyển qua khâu phản biện.

- Bài viết cần chỉnh sửa trước khi mời phản biện.

- Bài viết bị từ chối.

Vòng phản biện

Nếu bản thảo qua vòng sàng lọc ban đầu, Ban biên tập sẽ chuyển bản thảo đến Trưởng tiểu ban chuyên môn để chỉ định hai người phản biện có chuyên môn phù hợp đánh giá. Ở bước này, Trưởng tiểu ban chuyên môn có quyền từ chối nếu bài viết không đạt về chất lượng.

Bài viết được ẩn thông tin tác giả trước khi gửi đến hai chuyên gia phản biện độc lập. Người phản biện đánh giá và đưa ra một trong các đề xuất để Trưởng tiểu ban chuyên môn xem xét, gồm: chấp nhận bản thảo, chấp nhận sau khi chỉnh sửa, từ chối và gửi lại để phản biện, từ chối và gửi nơi khác phù hợp hơn, từ chối bản thảo.

Xử lý kết quả phản biện

Sau khi xem xét đánh giá và đề xuất của người phản biện, Trưởng tiểu ban chuyên môn sẽ đưa ra một trong các quyết định sau:

- Chấp nhận bản thảo.

- Yêu cầu chỉnh sửa: Tác giả chỉnh sửa bản thảo dựa trên những nhận xét, góp ý của người phản biện. Quá trình lặp lại cho đến khi người phản biện đồng ý hoặc từ chối bài viết.

- Từ chối bản thảo.

Quyết định cuối cùng

Sau khi bài viết được chấp nhận, Ban Biên tập tiến hành biên tập và trình Tổng Biên tập phê duyệt bài viết. Bài viết được Tổng Biên tập duyệt chấp nhận đăng sẽ được đăng tải lên website Tạp chí ở dạng bài báo được chấp nhận, chờ xuất bản. Bài báo được xuất bản tuần tự theo thời gian chấp nhận đăng.

 

Quy trình phản biện Tạp chí khoa học Trường Đại nhọc Cần Thơ