Thông báo

Hội nghị Khoa học kỹ thuật và Công nghệ ĐBSCL Lần thứ I (ETMD 2022)

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Đồng bằng sông Cửu Long Lần thứ I là cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong và ngoài Trường gặp mặt, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ý tưởng và kinh nghiệm nhằm tiến tới hợp tác, chia sẻ kiến thức và trao đổi nghề nghiệp trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

Thư ngỏ của Tổng biên tập

Chào mừng đến với Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ! Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN 1859-2333, e-ISSN 2815-5599, là tạp chí được phản biện kín hai chiều, xuất bản các bài nghiên cứu và bài tổng quan chất lượng thuộc nhiều lĩnh vực...