Đào Văn Khanh *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đào Văn Khanh

Abstract

Autonomy and decentralization on higher education are the two issues widely mentioned in diverse means of media and educational conferences/seminars.  The international forum on higher education organized by the Vietnamese National Education Council and the Ministry of Education & Training on June 22nd -23rd 2004 in Hanoi also mentioned these two issues.  Is the ?shirt? (educational mechanism) that the university is ?wearing? getting tight? Should there be a ?new shirt? for the university? How could autonomy and decentralization be interpreted? The following article provides some thoughts & analyses about those matters, and points out some solutions for better implementation.     
Keywords: Autonomy

Tóm tắt

Tự chủ (autonomy) và phân cấp (decentralized) ở trường đại học (ĐH) là hai vấn đề luôn được các phương tiện truyền thông và bản thân các trường ĐH đề cập trong các cuộc hội nghị và hội thảo. Diễn đàn quốc tế về giáo dục đại học do Hội đồng Quốc gia Giáo dục phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 22 và 23-6 vừa qua cũng đã đề cập đến vấn đề này. Phải chăng chiếc áo mà các trường ĐH đang mặc đã trở nên cũ kỹ, chật chội và cần được thay một chiếc áo mới? Vấn đề tự chủ và phân cấp được hiểu như thế nào? Người viết xin nêu một vài suy nghĩ và giải pháp về vấn đề trên.
Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

Nghị định 10/2002 NĐ-CP ngày 16-01-2002 về chế độ tài chánh áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu của Chính phủ.

Luật Giáo dục Việt Nam

Trần Đình Lý, “Tự chủ tài chánh trong các trường ĐH-CĐ: khó khăn trong xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ” trên diễn đàn báo mạng giáo dục edu.net (http://www.forum.edu.net.vn) ngày 10-12-2003.

“Quyền tự chủ cho trường ĐH” trên báo mạng giáo dục edu.net ngày 25-2-2003

Minh Sơn, “Cần đổi mới về qui mô và cơ cấu đào tạo” trên báo Viet NamNet ngày 20-01-2004.

Việt Anh, “Bộ GD-ĐT lúng túng trong quản lý ĐH ngoài công lập” trên báo Vnexpress ngày 22-6-2004.

Vũ Thơ, “Hiệp hội các trường ĐH, CĐ NCLViệt Nam: Sức bật cho các trường tư?”, Báo Thanh niên ngày 16-6-2004.

Quyết định của Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục

Hương Giang, “Tư duy mới cho cải cách giáo dục” trên diễn đàn mạng giáo dục edu.net ngày 21-7-2004.