Đào Văn Khanh *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Đào Văn Khanh

Abstract

For many outstanding corporations and universities in the world, the strength of its trade marks/prestige has become a vital factor for its sustainable business growth.  The trademarks of the world leading corporations such as Sony, Microsoft, Coca Cola etc, and those of accredited universities, namely, Harvard,Cambridge,Tokyo? have been widely acknowledged by students and parents? students all over the world.  How is Vietnamese universities? brand name? How does it work in a highly competitive environment nowadays? The following article will provide the current situation of Vietnamese universities' brands and point out causes leading to drawbacks as well as solutions for setting up Vietnamese university brands.                        
Keywords: Vietnamese

Tóm tắt

Đối với các công ty và các trường đại học (ĐH) lớn trên thế giới, sức mạnh của thương hiệu (TH) /uy tín đã trở thành vấn đề sống còn cho sự tồn tại và phát triển. Những TH của các công ty hàng đầu trên thế giới như Sony, Microsoft, Coca Cola? và của các trường ĐH danh tiếng như Harvard, Cambridge? đã tạo được uy tín toàn cầu và chiếm được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của khách hàng/SV/các bậc phụ huynh khắp nơi trên thế giới. Các trường ĐH ở Việt Nam hiện nay ra sao? Việc xây dựng TH cho trường ĐH được quan tâm và thực hiện như thế nào? Bài viết sau đây sẽ phân tích thực trạng, nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp cụ thể để xây dựng thương hiệu đại học (THĐH) Việt Nam.
Từ khóa: 1

Article Details

Tài liệu tham khảo

Báo Sài Gòn Tiếp thị tháng 6-2004

Báo Tuổi trẻ năm 2003

Bộ Kế hoạch Đầu tư: Chỉ số chất lượng giáo dục ở một số nước châu Á

http://www.edu.net.vn ngày 04-02-2004 “Giấc mơ du học gần nhà”. Báo Hà Nội Mới.

Tham luận của một số chuyên gia về xây dựng đặc khu ĐH Việt Nam (http://www.edu.net.vn)

Tham luận của Ts. Phạm Lễ, Vương Quốc Anh: “Không ai có thể lừa dối trình độ khoa học thực sự của mình theo kiểu Chí Phèo” đăng trên báo điện tử Việt Nam (http://www.vnn.vn)