Huỳnh Thu Hòa *

* Người chịu trách nhiệm về bài viết: Huỳnh Thu Hòa

Abstract

The study focuses on snakehead culture in Tam Nong district, Dong Thap province, where snakehead culture is very developped, especially snakehead ?moi tre?.  Farmers have good experiences in snakehead culture processes: hatchling production, juvenile and adult  culture.Tam Nong district has abondant foods which play a decisive role in  snakeheads culture, especially in years with heavy inundation.  But when there are not indundation, the fish food resources become rare, snakehead culture meets difficulties, farmers don?t have any interest.  So the supply of home made foods is then very necessary for the culture. We have done experiments on snakehead feed by trash fish or home made  foods in Cantho  province.  The experiments show that snakehead feed by home made food had the same survival and growth rates as the one feed by natural foods. We suggest the use of home made foods to develop snakehead culture in reducing trash fish dependence.
Keywords: snakehead ?moi tre?, home made food

Tóm tắt

Đề tài khảo sát việc nuôi cá lóc ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, nơi có phong trào tiên phong trong việc nuôi cá lóc, đặc biệt là cá lóc môi trề. Khảo sát cho thấy người dân ở đây có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi cá lóc môi trề, từ khâu sản xuất cá con, ương nuôi thành cá thịt để cung cấp cho thị trường. Hơn nữa huyện Tam Nông còn  có lợi thế về thức ăn cho cá lóc, là yếu tố có vai trò quyết định giá thành của sản phẩm. Đó là nguồn cá bổi, hay cá tạp khá dồi dào, đặc biệt vào những năm có lũ cao. Tuy nhiên, vào các tháng khô và những năm không có lũ lớn, nguồn cá tạp làm thức ăn trở nên khan hiếm và giá cao, nên nuôi cá không có lời, thậm chí còn lỗ nặng, như tình hình năm 1998. Vì thế chúng tôi chú trọng việc bổ sung nguồn thức ăn tổng hợp, chế biến từ các nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương hay các vùng lân cận. Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm nuôi cá lóc môi trề ở Cần Thơ với thức ăn chế biến được xem là phù hợp.  Thí nghiệm cho thấy cá lóc nuôi bằng thức ăn chế biến có khả năng sống sót, tăng trưởng tương đương cá nuôi bằng thức ăn cá tạp. Từ đó chúng tôi đề xuất việc phát triển qui trình nuôi cá lóc với thức ăn chế biến, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cá tạp bằng cách bổ sung nguồn thức ăn chế biến phù hợp.
Từ khóa: cá lóc, cá lóc ?môi trề?, thức ăn tổng hợp

Article Details

Tài liệu tham khảo

Alikunhi, K. H..1953. Notes on the bionomics, breedings and growth of the murrel. Ophiocephalus striatus Bloch. Proc. Indian Acad. Sci. (B), 38 (1) : 10-20.

Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Thông và csv. 2002. Báo cáo nuôi cá lóc ở Tam Nông. Tài liệu đánh máy vi tính.

Ling, S. W..1977. Aquaculture in South East Asia - A histrorical overview. Washington Sea Grant Publication :2-21.

Lo-Chai Chen, 1990. Aquaculture in Taiwan. Fishing News Books

Murugesan, V. K. 1978. the growth potential of murrels. Channan marulius (Hamilton) and Channa striatus (Bloch). J. Inl. Fish Soc. India. 10:70-169.

Ngô Thị Hạnh. 2000. Tiếp tục nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học biện pháp kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá Lóc Channa striata Bloch. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư thủy sản. Đại học Cần thơ.

Pandian, T. J. 1967. Food intake, absorption and conversion in the fish. Ophiocephalus striatus. Helgolander Wiss. Meeressunters. 15:47-63.

Pillay T.V.R. 1990. Aquaculture: Principles and practices. Fishing News Books

Rainbolth, 1996. Fishes of the Cambodian Mekong. FAO. Rome.

Wee, K. L. 1982. Snakeheads - Their biology and culture. In: Recent Advances in Aquaculture. Vol. I.

Muir, J. F. and R. J. Roberts eds. Croom Helm. London:180-213.

Wijeyaratne M.J.S. 1989. Food intakep and food conversion efficiency of the snakehead Ophiocephalus striatus Bloch in a peaty swamp in Sri Lanka. In: Huisman E.A., Zonneveld N. & Bouwmans A.H.M. (ed.). Aquaculture research in Asia: Management techniques and nutrition. Pudoc Wageningen.