Chào mừng đến với Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ!

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN 1859-2333, e-ISSN 2815-5599, là tạp chí được phản biện kín hai chiều, xuất bản các bài nghiên cứu và bài tổng quan chất lượng thuộc nhiều lĩnh vực như: khoa học tự nhiên, công nghệ, môi trường, nông nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục, kinh tế, luật,… Tạp chí xuất bản định kỳ sáu số mỗi năm vào tháng Hai, tháng Tư, tháng Sáu, tháng Tám, tháng Mười và tháng Mười Hai. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng xuất bản kỷ yếu của hội thảo, hội nghị khoa học.

Tạp chí ra đời với mục tiêu cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơ nói riêng, các công trình nghiên cứu khoa học trong nước nói chung, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Kể từ số đầu tiên được xuất bản năm 2004 đến nay, Tạp chí đã góp phần quảng bá hình ảnh và khẳng định vai trò của mình trong việc cung cấp các kết quả nghiên cứu cho độc giả và thu hút nhiều bài viết từ các nhà khoa học trong nước.

Với mong muốn ngày càng phát triển, Tạp chí không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng để tiếp cận các chuẩn mực trong khu vực và trên thế giới. Ban biên tập rất mong nhận được sự đóng góp của quý độc giả, nhà khoa học vào công tác biên tập, phản biện các bài báo, cũng như tham gia viết bài gửi đăng trên Tạp chí.

Thân ái,
GS. TS. Hà Thanh Toàn
Tổng Biên tập
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ