Quay lại chi tiết bài viết Nghiên cứu sử dụng bột vỏ trứng làm tá dược trong viên nén chứa hoạt chất acetaminophen Tải xuống Tải PDF