Quay lại chi tiết bài viết Kiểm soát chất lượng cho máy đo hoạt độ phóng xạ (dose calibrator) tại Phòng thí nghiệm Vật lý Y khoa - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Tải xuống Tải PDF