Quay lại chi tiết bài viết Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd) Tải xuống Tải PDF