Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng thay thế tảo Chlorella sp. bằng men bánh mì Saccharomyces cerevisiae lên tăng trưởng quần thể luân trùng Brachionus calyciflorus Tải xuống Tải PDF