Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của nồng độ naphthalene acetic acid đến sinh trưởng, năng suất và hấp thu N, P, K của mè đen (Sesamum indicum L.) trên đất phù sa không được bồi tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải PDF