Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của kích thích tố khác nhau đến sinh sản của cá sát sọc (Pangasius macronema Bleeker, 1851) Tải xuống Tải PDF