Quay lại chi tiết bài viết Định hướng sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng đất đai huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Tải xuống Tải PDF