Quay lại chi tiết bài viết Đề xuất bộ tiêu chí cho dạy học trực tuyến nhằm giải quyết những thách thức của chuyển đổi số trong giảng dạy đại học Tải xuống Tải PDF