Quay lại chi tiết bài viết Phân lập, tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng chuyển hóa nitơ và tích lũy poly-phosphate từ nước thải sản xuất bún Tải xuống Tải PDF