Quay lại chi tiết bài viết Thiết kế mô hình hỗ trợ giảng dạy thực hành châm cứu bằng kỹ thuật thị giác máy tính Tải xuống Tải PDF