Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng chế độ gia nhiệt đến chất lượng gel surimi từ thịt vụn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) Tải xuống Tải PDF