Quay lại chi tiết bài viết Hình thái phẫu diện, đặc tính đất và sự thay đổi đơn vị bản đồ đất cơ sở cho sử dụng đất đai huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An Tải xuống Tải PDF