Quay lại chi tiết bài viết Ẩn dụ từ chỉ vị giác “苦 (khổ) - đắng” trong tiếng Hán và tiếng Việt Tải xuống Tải PDF