Quay lại chi tiết bài viết Ứng dụng tối ưu đa mục tiêu cho bài toán tối ưu tổ hợp với hàm mục tiêu nhân tính Tải xuống Tải PDF