Quay lại chi tiết bài viết Tác động của xâm nhập và thiên tai lên các mô hình canh tác nông - lâm nghiệp vùng U Minh Hạ Tải xuống Tải PDF