Quay lại chi tiết bài viết Điều khiển giám sát hệ cầu cân bằng với thanh và bóng dùng mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm Tải xuống Tải PDF