Quay lại chi tiết bài viết Đánh giá hiện trạng của một số nghề khai thác thủy sản chính ở vùng lộng phía Tây tỉnh Cà Mau Tải xuống Tải PDF