Quay lại chi tiết bài viết Tổng quan về đặc điểm sinh học sinh sản của họ ốc bươu Ampullariidae Tải xuống Tải PDF