Quay lại chi tiết bài viết Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu khai thác thủy sản tỉnh Kiên Giang Tải xuống Tải PDF