Quay lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của nồng độ và thời gian thủy phân proteintừ đầu cá lóc (Channa striata) sử dụng các protease khác nhau Tải xuống Tải PDF