Quay lại chi tiết bài viết Ước tính phát thải khí nhà kính trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải PDF