Quay lại chi tiết bài viết Mô hình chuột Mus musculus viêm loét dạ dày bởi ethanol, acetic acid và aspirin Tải xuống Tải PDF