Quay lại chi tiết bài viết QUI LUẬT DI TRUYỀN CHIỀU DÀI HẠT GẠO CỦA BA TỔ HỢP LAI LÚA (ORYZA SATIVA L.) Tải xuống Tải PDF