Như, T. T. N., P. N. Mai, T. T. Cương, Đ. T. T. Huyền, N. Đ. T. Vy, V. T. T. Huệ, và N. V. Phong. “Khả năng ức Chế nấm Neoscytalidium Dimidiatum gây bệnh đốm nâu Thanh Long của Vi khuẩn Pseudomonas Sp.”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 132-9, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.015.