Ngân, N. V. C., L. V. Dũ, T. T. K. Hồng, N. C. Thuận, và K. . Lavane. “Khảo sát hệ Phiêu Sinh thực vật tại Khu bảo vệ cảnh Quan rừng tràm Trà Sư - tỉnh An Giang”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 16-29, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.003.