Nhân, T. H., Đ. T. Liên, và C. V. Hùng. “Hiện trạng Và phân bố nguồn giống thủy sản ở vùng biển tỉnh Bến Tre”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 59, số p.h 1, Tháng Hai 2023, tr 85-98, doi:10.22144/ctu.jvn.2023.010.