Thảo, N. T. T., và L. V. Bình. “Ảnh hưởng của các loại thức ăn đến Sinh trưởng Và tỉ lệ sống của ốc lác (Pila Conica)”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h 5, Tháng Mười 2022, tr 124-31, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.232.