LIÊM, N. T., N. T. H. Nam, và T. T. Hương. “Sử dụng phân tích mẫu văn bản Trên phần mềm Powtoon để hướng dẫn học Sinh lớp 6 viết bài văn tự sự đáp ứng Yêu cầu kiểu văn bản”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 58, số p.h CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, Tháng Tám 2022, tr 64-75, doi:10.22144/ctu.jvn.2022.152.