Yến, H. K., N. T. Tuân, T. T. Mến, P. T. Hằng, N. H. Sơn, T. H. Lâm, T. T. T. Trân, và L. T. Tín. “Hoạt tính kháng Oxy hóa Và kháng khuẩn của Cao chiết Ethanol từ Lá Cóc trắng (Lumnitzera Racemosa Willd)”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 57, số p.h 5, Tháng Mười 2021, tr 44-51, doi:10.22144/ctu.jvn.2021.140.