Lan, N. T. A., T. L. T. Vũ, và Đ. T. X. Trang. “Khả năng kháng Oxy hóa của Cao Methanol rễ Me Keo (Pithecellobium Dulce (Roxb.) Benth.) Trên chuột bị Stress Oxy hóa”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, vol 55, số p.h 1, Tháng Hai 2019, tr 47-53, doi:10.22144/ctu.jvn.2019.006.