Tùng, N. T., N. Q. Nam, T. T. Ái, và N. P. Hậu. “Đa dạng loài Và đặc điểm phân bố Giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, số p.h 53, Tháng Mười-Một 2017, tr 96-107, doi:10.22144/ctu.jvn.2017.146.