[1]
T. T. N. Như, “Khả năng ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long của vi khuẩn Pseudomonas sp.”, CTUJSVN, vol 59, số p.h 1, tr 132-139, tháng 2 2023.