[1]
N. V. Mướt, M. H. M. . Adan, H. M. Nhị, N. V. Khanh, và N. C. Ngôn, “Giải pháp điều khiển áp suất theo lưu lượng nước rửa trong quá trình phẫu thuật nội soi khớp”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 6, tr 51-58, tháng 12 2022.