[1]
H. N. Trang và H. T. V. Thu, “Tình hình nhiễm virus gây bệnh Marek trên gà thả vườn ở thành phố Cần Thơ ”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 3, tr 1-6, tháng 6 2022.