[1]
H. T. Toàn, N. T. Bình, và V. P. Đ. Trí, “Tiềm năng phát triển nông-lâm-thủy sản và kinh tế biển tỉnh kiên giang trong bối cảnh đồng bằng sông cửu long và kết nối quốc tế”, CTUJSVN, vol 58, số p.h 3, tr 115-125, tháng 5 2022.