[1]
H. K. Yến, “Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd)”, CTU J. Sci., vol 57, số p.h 5, tr 44-51, tháng 10 2021.