[1]
N. T. A. Lan, T. L. T. Vũ, và Đ. T. X. Trang, “Khả năng kháng oxy hóa của cao methanol rễ me keo (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) trên chuột bị stress oxy hóa”, CTUJSVN, vol 55, số p.h 1, tr 47-53, tháng 2 2019.