Thu, N. V. và Đông, N. T. K. (2011) “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIÊU HÓA IN VITRO ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ SẢN XUẤT RƠM DINH DƯỠNG (NUTRITIONAL RICE STRAW) LÀM THỨC ĂN CHO TRÂU BÒ”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, (17a), tr 124-132. Available at: https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/918 (Truy cập: 17Tháng Bảy2024).