Khiêm, N. H., Khang, V. T., Tuân, N. T. và Thanh, N. Q. C. (2024) “Bào chế và đánh giá hoạt tính sinh học của hệ vi hạt PLGA chứa cao chiết lá Hoàn ngọc đỏ (Strobilanthes schomburgkii)”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 60(3), tr 105-110. doi: 10.22144/ctujos.2024.301.