Như, T. T. N., Mai, P. N., Cương, T. T., Huyền, Đ. T. T., Vy, N. Đ. T., Huệ, V. T. T. và Phong, N. V. (2023) “Khả năng ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long của vi khuẩn Pseudomonas sp.”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(1), tr 132-139. doi: 10.22144/ctu.jvn.2023.015.