Hồ, H. T. T., Thuận, P. Đ., Nhương, L. V., Thâm, T. C., Toàn, N. Đ., Mỵ, N. T. T. và Phúc, N. T. N. (2022) “Thực trạng và giải pháp cho dạy học môn Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở ở tỉnh Cà Mau, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), tr 76-83. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.153.