LIÊM, N. T., Nam, N. T. H. và Hương, T. T. (2022) “Sử dụng phân tích mẫu văn bản trên phần mềm powtoon để hướng dẫn học sinh lớp 6 viết bài văn tự sự đáp ứng yêu cầu kiểu văn bản”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), tr 64-75. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.152.